بیمه تکمیل درمان سال 96-97

بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند: با عنایت به اینکه قرارداد بیمه تکمیل درمان کارکنان این مدیریت از تاریخ اول مهر ماه 1396 لغایت 31 شهریور 1397 با شرکت بیمه رازی منعقد گردیده جهت استحضار همکاران شرایط بیمه در عکس های ذیل آمده است.

همکاران متقاضی  جهت ثبت نام (حذف و اضافه یا ثبت نام جدید) حداکثر تا روز یکشنبه مورخه 14 آبان ماه به مراکز خود مراجعه نمایند

لازم بذکر است :

همکاران مامور متقاضی بیمه تکمیلی باید از محل خدمت اصلی خود (مرکزی که حقوق و مزایای خود را دریافت می نماید)ارسال شود.

همکاران متقاضی باید کلیه اعضای تحت تکفل رابیمه نمایند.

-برنامه حضور نماینده محترم بیمه رازی (آقای حسن زاده)جهت پاسخگویی و دریافت اسناد درمانی همکاران طبق زمان بندی جدول ذیل اعلام می گردد:

روز مرکز محل حضور
شنبه بیمارستان 17شهریور(8لغایت 11)+مدیریت درمان(ساعت 11 لغایت 13)
یکشنبه بیمارستان فارابی(8الی 11) + اسناد پزشکی(ساعت 12:00 لغایت 14) 
دوشنبه هفته اول و سوم هرماه پلی کلینیک شهید فاتق(8 لغایت 9)+پلی کلینیک بلال حبشی(10 لغایت 11)+ درمانگاه مهرآباد(12 لغایت 13)
دوشنبه هفته دوم و چهارم هرماه درمانگاه شماره یک(8 لغایت 9) + درمانگاه شماره دو(10 لغایت 11) + درمانگاه شماره سه(12لغایت 13)
سه شنبه -
چهارشنبه بیمارستان فارابی(8الی 11) + اسناد پزشکی(ساعت 12:00 لغایت 14)

سایر مراکز استان ضمن مکاتبه از طریق اتوماسیون گام نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز از طریق پست پیشتاز به واحد رفاه مدیریت درمان استان اقدام نمایند.

حق بیمه ماهیانه هر نفر : 25000 تومان

مدارک لازم برای دریافت خسارت

bimeh 9

 

شرایط بیمه نامه

 

bimeh 13

 

 bimeh 12

تست

bimeh 14

تست

bimeh 4 

تست

bimeh 5

تست

bimeh 6

تست

bimeh 7