جشن روز خانواده در بیمارستان رازی تربت حیدریه

به مناسیت روز خانواده جشنی با حضور خانواده همکاران بیمارستان تامین اجتماعی رازی تربت حیدریه برگزار گردید. در ذیل می توانید کلیپ عکس های این جشن را مشاهده نمائید(24 شهریور ماه 1396)