ثبت نام بیمه تکمیلی در سال 1396

*بدینوسیله به اطلاع همکاران  محترم می رساند؛با عنایت به تصمیم به عقد قرارداد جدید با بیمه تکمیلی از اول مهرماه 96؛همکارانی که قصد ثبت نام جدید یا تغییر در وضعیت بیمه خود(از قبیل حدف ، اضافه کردن افراد به بیمه ، تغییر در مشخصات) را دارند حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه 20/06/1396 به امور اداری مراکز خود مراجعه نمایند.

*لازم به ذکر است واحدهای اداری مراکز حداکثر تا تاریخ 22/06/1396 فایل مربوطه به بیمه تکمیلی را به ستاد ارسال نمایند.

لیست تعهدات امسال در تصویر دیل آمده است.شرکت بیمه پس از ثبت نام همکاران و تعداد قطعی ثبت نام کنندگان اعلام می گردد.

 

bimeh