ثبت نام تسهیلات وام بانک رفاه

بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم - مراکز درمانی تامین اجتماعی مشهد می رساند ؛ ثبت نام از متقاضیان تسهیلات بانک رفاه کارگران (مرحله اول) جهت معرفی به بانک با شرایط ذیل از طریق این سامانه تا پایان وقت اداری 8 اردیبهشت ماه سال 1397 انجام می گیرد.

شرایط:

1- تسهیلات براساس سه طرح تعمیرات مسکن(حداکثر 400 میلیون ریال) ؛ خرید خودرو (حداکثر 200 میلیون ریال) ؛ خرید لوازم منزل(حداکثر 100 میلیون ریال) ارائه می گیرد.

2- نرخ سود تسهیلات 18 درصد می باشد.

3-همکاران متقاضی نباید قسط باقیمانده از نوع تسهیلات درخواستی داشته باشند به عنوان مثال همکار متقاضی وام خرید خودرو نباید قسط باقیمانده از وام خودرو قبلی داشته یا به عبارت دیگر وام دریافتی خودرو قبلی خود را با تصفیه کرده باشد.

4-درصورت متقاضی بیش از ظرفیت ؛ همکاران منتخب به بانک معرفی و همکاران باقیمانده در مراحل بعدی(دوم و سوم )به بانک معرفی می شوند.

5-همکاران متقاضی از نظر استعلامات بانکی جهت دریافت تسهیلات نباید مشکلی داشته باشند.

6-داشتن دو ضامن از همکاران جهت دریافت تسهیلات الزامی است.

7-تسهیلات اعلام شده ویژه همکاران مراکز درمانی تامین اجتماعی مشهد می باشد.

همکاران متقاضی جهت ثبت نام اینجا را کلیک نمایند.